CEP Ventín

Pregamos a máxima puntualidade na hora de recollida elexida.

Enlace para Ventín:
enlace


CURSO PORTA HORARIO
Porta principal do colexio 15:45, 16:10 e 16:45
Portal patio do medio 15:45, 16:10 e 16:45
Portal patio da curva 15:45, 16:10 e 16:45
Portal patio da curva 16:20 e 16:45

Portal patio do medio 16:20 e 16:45
Porta principal do colexio 16:20 e 16:45
Solicitude Prazas Escolas Infantís

Información

O Concello de Ames abre os procesos de preinscrición e renovación dos servizos complementarios: Rede de Comedores, Bos Días Cole e Tardes Divertidas, para o curso 2021-2022 desde o 1 de MARZO ata o 31 de MARZO de 2021.