A Maía

Pregamos a máxima puntualidade na hora de recollida elexida.

Enlace para A Maía:
enlace


CURSO HORARIOS RECOLLIDA ELEXIR PUNTO RECOLLIDA
4º de infantil 15:30 - 15:40
16:35 - 16:45
NOVO PORTALÓN
5º de infantil 15:45 - 15:55
16:35 - 16:45
NOVO PORTALÓN
6º de infantil 16:00 - 16:10
16:35 - 16:45
NOVO PORTALÓN
1º de primaria 15:30 - 15:40
16:35 - 16:45
PORTALÓN LATERAL COLEXIO
2º de primaria
15:45 - 15:55
16:35 - 16:45
PORTALÓN LATERAL COLEXIO
3º de primaria 16:00 - 16:10
16:35 - 16:45
PORTALÓN LATERAL COLEXIO
4º de primaria 16:20 - 16:30
16:35 - 16:45
PORTALÓN PRINCIPAL
5º de primaria 16:20 - 16:30
16:35 - 16:45
PORTALÓN PRINCIPAL
6º de primaria 16:20 - 16:30
16:35 - 16:45
PORTALÓN PRINCIPAL
Solicitude Prazas Escolas Infantís

Información

O Concello de Ames abre os procesos de preinscrición e renovación dos servizos complementarios: Rede de Comedores, Bos Días Cole e Tardes Divertidas, para o curso 2021-2022 desde o 1 de MARZO ata o 31 de MARZO de 2021.