Ordenanzas e regulamentos

Para todo o relacionado co pagamento dos servizos e as solicitudes de bonificación de taxas, consulte a ordenanza fiscal vixente:

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios complementarios educativos y de conciliación de la vida familiar y laboral

Para información sobre a regulación do funcionamento dos servizos consulte o seu regulamento: Regulamento rede municipal Comedores Escolares, Bos Días Cole e Tardes Divertidas

Información Bonificación de Taxas

Formulario declaración xurada monoparental

Solicitude Prazas Escolas Infantís

Información

O Concello de Ames abre os procesos de preinscrición e renovación dos servizos complementarios: Rede de Comedores, Bos Días Cole e Tardes Divertidas, para o curso 2024-2025 desde o 1 de MARZO ata o 1 de ABRIL de 2024.