Calcula as cotas dos servizos complementarios 2023/2024

A continuación tes á túa disposición un sistema para realizar unha simulación das cotas a pagar nos servizos complementarios para a anualidade 2023/2024 .
Este simulador de cotas é meramente informativo.
 

Solicitude Prazas Escolas Infantís

Información

O Concello de Ames abre os procesos de preinscrición e renovación dos servizos complementarios: Rede de Comedores, Bos Días Cole e Tardes Divertidas, para o curso 2023-2024 desde o 1 de MARZO ata o 31 de MARZO de 2023.