Concello de Ames - Servizos Complementarios

Acceso
Solicitude Prazas Escolas Infantís

Información

O Concello de Ames abre os procesos de preinscrición e renovación dos servizos complementarios: Rede de Comedores, Bos Días Cole e Tardes Divertidas, para o curso 2023-2024 desde o 1 de MARZO ata o 31 de MARZO de 2023.